Utmattning och ångest

Varför kämpar vissa med ångest, medan andra inte gör det? Detta är en fråga nästan alla som upplever ångest ställer sig någon gång. Varför just jag?

Utmattning och angest

Förståelsen av ångest är att ja, några människor verkar vara mer utsatta än andra, men att den faktor som triggar ångesten ofta visar sig vara utmattning.

Utmattning kan utlösa ångest…

Vid utmattning menas psykisk, fysisk eller känslomässig utmattning. (Under fysisk utmattning inkluderas bland annat kost och drogmissbruk)

För vissa kan det vara utmattning orsakad av ett hektiskt liv där man aldrig tar sig tid att varva ner. Sådana människor lägger ofta inte märke till hur högt stressnivån ligger innan de får ett oanmält och spontant panikanfall.

För andra kan det vara en emotionell utmattning orsakad av förlusten av en nära och kär, eller till exempel en paus i en långvarigt förhållande.

Om ångest orsakats av en traumatisk händelse är det intressant att notera att själva ångesten inte infinner sig fören långt senare.

Du ser ofta folk som reagerat bra mitt i en kris, men som i efterhand, ofta flera veckor senare, när dammet lagt sig börjar känna ångest. Det är som om de har varit chock och att det är först nu de har börjat bearbeta händelsen.

Det viktigaste att komma ihåg när det gäller panikanfall eller allmän ångest är att det finns hjälp tillgänglig, och det är viktigt att få hjälp så snart som möjligt.

“Frigör stressen innan du blir utmattad och eventuell panikångest utlöses”

Det är alltid klokt att gå till läkare först och främst. För att verkligen fastslå att det bara är ångest du har att göra med, och inte en underliggande psykisk sjukdom. När du är säker på att det är ångest du kämpar med, så kan du behandla den.

Vänta inte med att behandla ångest…

Att begrava huvudet i sanden med hopp om att det kommer att försvinna nästa vecka är inte ett effektivt sätt att behandla ångest på. Det är helt onödigt att spendera månader eller till och med år av behandling för något som kan rättas till här och nu.

Hjälpen finns. En bra online-program ändrar sätter du behandlar din ångest på och gör att du kan bli av med dina panikanfall och allmänna ångest. Det programmet kostar inte mer än en middag för två, men kan ändra livet ditt till det bättre. Som allt annat i samhället är det viktigt att investera i korrekt information. Investera i information om ångest och ge dig själv tillbaka kontrollen över ditt liv. Det är den bästa form av investering du kan göra om du kämpar med ångest.

Posted on
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.